SZKOLENIA

Organizujemy szkolenia otwarte i zamknięte z wielu obszarów tematycznych, zarówno miękkie i twarde.

BADANIA

Wykonujemy badania jakościowe i ilościowe, a także pogłębione analizy socjologiczne oraz marketingowe.

PROJEKTY UNIJNE

Pozyskujemy fundusze unijne oraz zapewniamy kompleksową realizację projektów unijnych.